Tuesday, June 8, 2010

http://about-her-and-him.forumslife.com/forum-f2/topic-t17.htm

http://about-her-and-him.forumslife.com/forum-f2/topic-t17.htm

Friday, August 21, 2009

Xilisoft Mobile Phone Manager


Xilisoft Mobile Phone

Версия/Version: 1.0.36.0807


BG
Описание:

Xilisoft Mobile Phone Manager встъпва в ролята на идеалния PC софтуер за организиране данните от мобилен телефон. С него можете да синхронизирате вашият GSM с компютъра си, да осъществявате трансфер, възстановяване и копиране на данни между двете устройства. Програмата работи прекрасно и с телефони, които имат за платформа Windows Mobile. Най-добрата част е, че програмата е безплатна! Тя също така ви позволява да си създадете собствено потребителско име с парола, което гарантира опазването на личните ви данни. С този софтуер ще можете да запазвате и променяте контактите си от телефона, да четете СМС-и и E-mail-и, да добавяте задачи и събития в календара и много други. Също, получавате възможността да свържете няколко устройства към програмата - чрез data кабел и Bluetooth устройств.

Лиценз:Безплатен
Език:Английски
Системни изисквания:Минимални
Инсталиране:Пускате "x-mobile-phone-manager.exe" и инсталирате в папка по избор.

ENG
Description:
Xilisoft Mobile Phone Manager assume the role of the ideal PC software for organizing data from a mobile phone. It can synchronize your computer with GSM, to make the transfer, restoration and copying of data between two devices. The program works fine with phones that have a platform to Windows Mobile. The best part is that it is free! It also allows you to create your own username and password, which guarantees protection of your personal data. With this software you can save and edit your contacts from the phone to read SMS, and E-mail-and can add tasks and events calendar and more. Also, given the possibility to connect several devices to the program - through data cable and Bluetooth devices.
License: Free
Language
: English

System Requirements:Minimum
Installation:
Post "x-mobile-phone-manager.exe" and install in a folder of your choice.

Изтегли от ТУК
Download from HERE

Friday, August 14, 2009

Super Internet TV 8.0 ProBG
Супер Интернет телевизия ви позволява да гледате над 1900 телевизионни канали на живо и да слушате над 5000 онлайн радио станции от над 100 страни. Не е необходимо за ТВ тунер карта, тъй като всички станции са чрез поточна връзка с интернет. За повечето телевизионни и радио канали ви трябва модем със скорост 56Kb, а ако искате широколентови телевизионни станции се нуждаете от 300 Kb / s. Този софтуер се предлага с автоматична станция за TV актуализация, така че никога няма да изпуснете нещо.
Начин на инсталиране:
# Инсталирайте от super-internet-tv-premium-setup
# Използвайте серийния номер от SERIAL.txt за регистрация на програмата
# Приятна работа с продукта!


ENG

Super Internet TV allows you to watch over 1900 live TV channels and listen to over 5000 online radio stations from over 100 countries. It is not necessary for a TV Tuner card because all stations are using stream connection to the Internet. For most TV and radio channels you need a modem speed of 56Kb, and if you want broadband TV stations you need 300 Kb / s. This software comes with automatic TV station updates so it will never miss anything.
Method of installation:
# Set of super-internet-tv-premium-setup
# Use the serial number of SERIAL.txt registration program
# Nice job with the product!


Изтегли от ТУК
Download from HEREThursday, August 13, 2009
BG Aimersoft DVD Studio Pack е най-мощния мултимедиен конвертор, инструмент, който включва четири изключителни мултимедийни приложения: Аimersoft DVD Ripper, Aimersoft Video Converter, Aimersoft DVD Creator и Aimersoft Audio Conversor.Той може напълно да ви помогне да създадете DVD, конвертирате всички типове видео и аудио файлове, които ако искате можете да запишете на DVD дискове. Този пакет ви позволява лесно да създавате DVD от всички видео и аудио формати (MP4, AVI, MPEG, VOB, WMV, XviD, MOV, DAT, VOB, IFO, 3GP, ASF, WMA, M4A, MP3, AC3, WAV, limewire YouTube и т.н.). Така че можете да се насладите на любимите си филми или музика от iPod, Zune, iPhone, Apple TV, PSP, Xbox 360, PS3, Archos, iRiver, Creative Zen , PMP, Pocket PC, PDA, мобилен телефон (Nokia, Motorola, Sony Ericsson , iPhone, Samsung, LG, Smart Phone и др.) MP4/MP3 Player и т.н. Начин на инсталиране:
# Инсталирайте и когато стартирате някой от продуктите, ще ви излезне прозорец за съответната му регистрация - пуснете keygen.exe и си генерирайте регистрационни данни!

# Приятна работа!
# Приятна работа с продукта!

ENG Aimersoft DVD Studio Pack is the most powerful media converter tool that includes four outstanding multimedia applications: Aimersoft DVD Ripper, Aimersoft Video Converter, Aimersoft DVD Creator and Aimersoft Audio Conversor.Toy can fully help you to create DVD, convert all types of video and audio files that if you want to save the DVD discs. This package allows you to easily create DVD from all video and audio formats (MP4, AVI, MPEG, VOB, WMV, XviD, MOV, DAT, VOB, IFO, 3GP, ASF, WMA, M4A, MP3, AC3, WAV, limewire YouTube, etc.). So you can enjoy your favorite movies or music on iPod, Zune, iPhone, Apple TV, PSP, Xbox 360, PS3, Archos, iRiver, Creative Zen, PMP, Pocket PC, PDA, mobile phone (Nokia, Motorola, Sony Ericsson, iPhone, Samsung, LG, Smart Phone, etc..) MP4/MP3 Player, etc.
Method of installation:
# Install and when you start any of the products will come out his window for the registration - run keygen.exe and generate registration information!
# Good job!

# Nice job with the product!

Изтегли от ТУК
Download from HERE

VSO PhotoDVD 3.0.7.1


BG
VSO Photo DVD е една от най-добрите програми за работа със слайдшоу и с възможност за записване на изработеният от вас проект на DVD. Програмата работи със почти всички фото формати, като използва висока компресия и ги създава във видео файл, който може да гледате на всеки един видео плейър. Притежава приятен интерфейс, отличава се с много функции и е лесна за управление и работа.
Начин на инсталиране:
# Инсталирайте
# Преместете patch-а в инсталационната директория и го приложете
# Приятна работа с продукта!

ENG
VSO Photo DVD is one of the best programs to work with the slideshow and the opportunity to record your project made on DVD. The program works with almost all photo formats, using high compression and video created in a file that can watch a video of each player. Has a pleasant interface features with many functions and easy management and operation.
Method of installation:
# Install
# Move the patch-in installation directory and apply it

# Nice job with the product!
Изтегли от ТУК
Download from HERE

MiniLyrics 6.6.319

BG
Minilyrics е очарователна програма, с която можете да виждате текста на песента, която слушате в момента. Програмата поддържа тази функция на доста плеъри: Winamp, Windows Media Player, Foobar2000, Apple iTunes, RealPlayer, Quintessential Player, Musicmatch Jukebox, MediaMonkey, The KMPlayer, JetAudio, Yahoo! Music Engine, J. River Media Center, J. River Media Jukebox, XMPlay, BSPlayer. Minilyrics поддържа и синхронизиране между текста и песента.
Начин на инсталиране:
# Инсталирайте от MiniLyrics.exe
# Генерирайте активационен ключ с keygen.exe
# Приятна работа с продукта!
ENG
Minilyrics fascinating program with which you can view the text of the song you hear right now. The program supports this function rather players: Winamp, Windows Media Player, Foobar2000, Apple iTunes, RealPlayer, Quintessential Player, Musicmatch Jukebox, MediaMonkey, The KMPlayer, JetAudio, Yahoo! Music Engine, J. River Media Center, J. River Media Jukebox, XMPlay, BSPlayer. Minilyrics and maintain synchronization between text and song.
Method of installation:
# Install from MiniLyrics.exe
# Generate activation key with keygen.exe
# Nice job with the product!
Изтегли от ТУК
Download from HERE